Povinná publicita

Společnost COMDES CZ s.r.o., Správa železnic, státní organizace a Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra materiálu, spolupracují na realizaci projektu s názvem „Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků„, registrační č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025218, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory APLIKACE, Výzva VIII, a je podpořen z finančních prostředků Evropské unie. Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti inovativního řešení protihlukového panelu s aktivním systémem pohlcování a odrážení zvuku založeném na spojení geopolymerního sendviče s uhlíkovou mřížkou, která ve své vnitřní struktuře generuje elektromagnetické napětí.

 
Společnost ATG s.r.o. a Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra materiálu, spolupracují na realizaci projektu s názvem „Vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové imerzní metody„, registrační č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024937, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory APLIKACE, Výzva VIII, a je podpořen z finančních prostředků Evropské unie. Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj prototypu zařízení pro automatizované zkoušení a testování kvality kovových rotačních součástí do leteckých motorů v rámci tzv. MRO pro segment opravárenství a výroby.


Společnost Alligard s.r.o., Libavské Údolí, příjemce podpory, a Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra materiálu, spolupříjemce, realizují projekt s názvem „Výzkum a vývoj textilních výrobků se zaměřením na technologii pletení a použití vodnatých chemikálií“, registrační číslo CZ.01.1.02./0.0/0.0/19_262/0020121, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci Výzvy VII – APLIKACE a je podpořen z finančních prostředků Evropské unie. Cílem projektu je výzkum a vývoj textilních produktů se zaměřením na technologii pletení a použití vodnatých chemikálií. Výzkumné a vývojové úkoly jsou rozděleny na: 1. Technologie žakárových pletenin, 2. Žakárové kladení vláken a novými strukturami, 3. Oplétaná vlákna z uhlíku, čediče, skla, 4. Receptury na vodnaté chemikálie, 5. Malta a beton s textilními výztužemi.

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. a Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní realizuje projekt s názvem „Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012526, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.
Cílem projektu je prozkoumat možnosti integrace mikropočítačů v osvětlovacích systémech a využít nové technologie ve výzkumu a vývoji inovací technické stránky osvětlení a připravit tak osvětlovací systémy na nadcházející éru internetu věcí.

Process

We Made For You
With Love

SDĚLENÍ PRO STUDENTY

Nullam eget luctusisus, quis sollicitu din au. Suspendisse biendum conge purus,tristique est vehic adipisi cinet dolo rem consequ untur natus

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Nullam eget luctusisus, quis sollicitu din au. Suspendisse biendum conge purus,tristique est vehic adipisi cinet dolo rem consequ untur natus

Proces

FAQS

Nejčastější otázky

Nullam eget luctu, quis sollicitau. Suspendisse biendum congue purust ristique est aicinelitd olo recons equ untur natus auda Aliquamevo lutpat. Nunc dignissim.
Nullam eget luctu, quis sollicitau. Suspendisse biendum congue purust ristique est aicinelitd olo recons equ untur natus auda Aliquamevo lutpat. Nunc dignissim.
Nullam eget luctu, quis sollicitau. Suspendisse biendum congue purust ristique est aicinelitd olo recons equ untur natus auda Aliquamevo lutpat. Nunc dignissim.
Nullam eget luctu, quis sollicitau. Suspendisse biendum congue purust ristique est aicinelitd olo recons equ untur natus auda Aliquamevo lutpat. Nunc dignissim.

Kontakt

Get a free consultation
right now

Nullam eget luctusisus, quis solliciau. Suspendisse biendum congue purus,tristique
222 333 00000