Slide 1
Technická univerzita v liberci
Materiály jsou základním kamenem technologického pokroku.
Slide 1
Technická univerzita v liberci
Posouvání hranic technologických možností klade na materiály čím dál vyšší a specifičtější nároky.
Slide 1
Technická univerzita v liberci
"Nejlepší cesta, jak mít dobrý nápad,
je mít hodně nápadů."
Linus Pauling
previous arrow
next arrow

Aktuality

Studium na katedře materiálu

    • Katedra materiálu zajišťuje výuku v základním i oborovém studiu v bakalářském i magisterském stupni a také v doktorandském studiu ve studijním oboru Materiálové inženýrství. Podílí se i na výuce v oboru Nanomateriály v bakalářském i magisterském stupni
    • Ve studijním oboru “ strojírenská technologie a materiály “ v navazujícím magisterském programu zajišťuje předmět „fyzika pevné fáze a polymerů“ a je garantem zaměření „materiálové inženýrství

Kontakt

    123movies
    google map website embed