cze
en
hlavicka kmt
Fakulta strojni
Technicka univerzita

VÝUKA

V akademickém roce 2017/2018 se na KMT vyučují tyto předměty:
BI Bionika BIP Biodegradovatelné polymery
BPIIK Bakalářská práceII-K BPIIP Bakalářská práceII-P
BPI-K Bakalářský seminář I - K BPI-P Bakalářský seminář I - P
BP3-K Bakalářská práce 3-K BP3-P Bakalářská práce 3-P
DPN Diplomová práce DPR1 Diplomová práce I
DPR2 Diplomová práce II DPR3 Diplomová práce III
EMMI Experimentální metody v materiálovém inž EX Exkurze
FCHPS Fyzikální chemie polymerních systémů FM Fyzikální metalurgie
FP Fyzika polymerů FPF Fyzika pevné fáze
FPFP Fyzika pevné fáze a polymerů IMA Intermetalika
IP Integrita povrchu KEM Keramické materiály
KM Kompozitní materiály MKA Materiály pro konstrukční aplikace
MN1 Metody charakterizace nanomateriálů 1 MN2 Metody charakterizace nanomateriálů 2
MSS Metody studia struktury materiálů MTVM Metody studia termofyz.vlastn.materiálů
NKM Nanokompozity jako technické materiály NMI-K Nauka o materiálu I-K
NMI-P Nauka o materiálu I-P NM2-K Nauka o materiálu 2-K
NM2-P Nauka o materiálu 2-P OP Odborná praxe
OP-BK Odborná praxe-BK OP-BP Odborná praxe-BP
OR Odborná rozprava PD1 Projekt k diplomové práci 1
PD2 Projekt k diplomové práci 2 PMP Plazmové modifikace povrchů
POMA Polymerní materiály PRN Projekt z nanomateriálů
PR1 Přediplomní seminář TTZ Teorie tepelného zpracování
TVM Termofyzikální vlastnosti materiálůí TZPR Tepelné zpracování
USTN Úvod do studia nanomateriálů VUK Vlastnosti a užití kovových materiálů
ZMCH Základy makromolekulární chemie ZMI*A Základy materiálového inženýrství
ZM2*A Základy materiálového inženýrství 2

Informace o těchto předmětech najdete ve STAGu https://stag.tul.cz
Postup vyhledání předmětu je následovný:
1. Zapamatujte si zkratku příslušného předmětu (např. NMI-P)
2. Spusťte prohlížení STAGu kliknutím na https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html
            Objeví se nové okno "Prohlížení IS/STAG"
3. Klikněte na Předměty
            Objeví se okno "Předmět"
4. Zadejte zkratku předmětu do rubriky "Zkratka předmětu" (můžete ji zkopírovat z předchozího okna, které zůstává paralelně otevřeno)
  a můžete, ale nemusíte vyplnit "Zkratku pracoviště", tj. KMT a klikněte na "Hledat"
            Objeví se "Popis předmětu"
Adresa a info

vedoucí katedry:
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
tel: +420485353116
petr.louda@tul.cz

zástupce vedoucího katedry:
Ing. Adam Hotař, Ph.D.
tel: +420485353136
adam.hotar@tul.cz

tajemnice katedry:
Ing. Daniela Odehnalová
tel: +420485353117
daniela.odehnalova@tul.cz

asistent vedoucího katedry:
Bc. Irena Novotná
tel: +420485353115
irena.novotna@tul.cz
Fax: +420485353631

Adresa katedry:
Katedra materiálu
Fakulta strojní
Technická universita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec

GPS data:
50°46'23.002"N
15°4'27.887"E

© 2010 Katedra materiálu | webmaster | design