cze
en
hlavicka kmt
Fakulta strojni
Technicka univerzita

VÝUKA

V akademickém roce 2016/2017 se na KMT vyučují tyto předměty:
ANM Aplikace nanotechnologií v medicíně BI Bionika
BIP Biodegradovatelné polymery BPIIK Bakalářská práceII-K
BPIIP Bakalářská práceII-P BPI-K Bakalářský seminář I - K
BPI-P Bakalářský seminář I - P BPN Bakalářská práce
BP3-K Bakalářská práce 3-K BP3-P Bakalářská práce 3-P
DPN Diplomová práce DPR1 Diplomová práce I
DPR2 Diplomová práce II DPR3 Diplomová práce III
EMMI Experimentální metody v materiálovém inž EX Exkurze
FM Fyzikální metalurgie FP Fyzika polymerů
FPF Fyzika pevné fáze FPFP Fyzika pevné fáze a polymerů
IMA Intermetalika IP Integrita povrchu
KEM Keramické materiály KM Kompozitní materiály
MKA Materiály pro konstrukční aplikace MN1 Metody charakterizace nanomateriálů 1
MN2 Metody charakterizace nanomateriálů 2 MSS Metody studia struktury materiálů
MTVM Metody studia termofyz.vlastn.materiálů NKM Nanokompozity jako technické materiály
NMI-K Nauka o materiálu I-K NMI-P Nauka o materiálu I-P
NM2-K Nauka o materiálu 2-K NM2-P Nauka o materiálu 2-P
OP Odborná praxe OP-BK Odborná praxe-BK
OP-BP Odborná praxe-BP OR Odborná rozprava
PD1 Projekt k diplomové práci 1 PD2 Projekt k diplomové práci 2
PMP Plazmové modifikace povrchů POMA Polymerní materiály
PRN Projekt z nanomateriálů PR1 Přediplomní seminář
RNT Rizika nanotechnologií TTZ Teorie tepelného zpracování
TVM Termofyzikální vlastnosti materiálů TZPR Tepelné zpracování
USN Úvod do studia nanomateriálů USTN Úvod do studia nanomateriálů
VUK Vlastnosti a užití kovových materiálů ZMI*A Základy materiálového inženýrství
ZM2*A Základy materiálového inženýrství 2


Informace o těchto předmětech najdete ve STAGu https://stag.tul.cz
Postup vyhledání předmětu je následovný:
1. Zapamatujte si zkratku příslušného předmětu (např. NMI-P)
2. Spusťte prohlížení STAGu kliknutím na https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html
            Objeví se nové okno "Prohlížení IS/STAG"
3. Klikněte na Předměty
            Objeví se okno "Předmět"
4. Zadejte zkratku předmětu do rubriky "Zkratka předmětu" (můžete ji zkopírovat z předchozího okna, které zůstává paralelně otevřeno)
  a můžete, ale nemusíte vyplnit "Zkratku pracoviště", tj. KMT a klikněte na "Hledat"
            Objeví se "Popis předmětu"
Adresa a info

vedoucí katedry:
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
tel: +420485353116
petr.louda@tul.cz

zástupce vedoucího katedry:
Ing. Adam Hotař, Ph.D.
tel: +420485353137
adam.hotar@tul.cz

tajemnice katedry:
Ing. Daniela Odehnalová
tel: +420485353117
daniela.odehnalova@tul.cz

asistent vedoucího katedry:
Bc. Irena Novotná
tel: +420485353115
irena.novotna@tul.cz
Fax: +420485353631

Adresa katedry:
Katedra materiálu
Fakulta strojní
Technická universita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec

GPS data:
50°46'23.002"N
15°4'27.887"E

© 2010 Katedra materiálu | webmaster | design