cze
en
hlavicka kmt
Fakulta strojni
Technicka univerzita

PUBLIKACE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

001.
DAĎOUREK, K. - ODEHNALOVÁ, D. - ŽABKA, L.: Viskoelastické chování polyetylénu v oblasti vysokých zatížení In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.35-40, ISBN 80-7083-404-8

002.
KARGER, A. - KRAKOROVÁ, D. - DAĎOUREK, K.: Mechanismus lomu při ohybovém namáhání c-p kompozitu. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.124-129, ISBN 80-7083-404-8

003.
KARLÍK, M. - KRATOCHVÍL, P. - JANEČEK, M. - SIEGL, J. - VODIČKOVÁ, V.: Tensile deformation and fracture micromorphology of an Fe-28Al-4Cr-0.1Ce alloy. Materials Science and Engineering A 289 (2000) 182-188, ISSN 0921-5093

004.
KRATOCHVíL, P. - VODIČKOVÁ, V. - ŠEDIVÁ, I.: Struktura a mechanické vlastnosti aluminidu železa Fe28Al5Cr s přísadami céru a titanboridu. Hutnické listy (2000)9,19-21, ISSN 0018-8069

005.
KRATOCHVIL, P. - HANUS, P. - NOVOTN-A, Z.: Hardening by thermal vacancies in the B2 region of the Fe-Al phase diagram. Physica Status Solidi (b) 222(2000)35-39, ISSN 0370-1972

006.
KROISOVA, D.: Kompozitní materiály nové generace. In: Vědecká pojednání VI-1 - Sborník Střediska pro koordinaci výzkumu na vysokých školách v Eroregionu Nisa, Liberec, 2000, str.141-5 ISBN 80-7083-393-9

007.
KROISOVÁ, D.: Oxid křemičitý jako plnivo kompozitních systémů - vliv adsorbované vody a vzduchu na povrchu plniva. In: The Fourth International Conference - Innorganic Pigments and Binders, Silchem s.r.o., Ústí n.L, 2000, 224-226, ISBN 80-902278-4-8

008.
KROISOVÁ, D.: Mezifázové rozhraní v kompozitních systémech - vliv adsorbované vlhkosti na povrchu plniva. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str. 130-131, ISBN 80-7083-404-8

009.
KULHÁNKOVÁ, J. - NOSE-K, J.: Aktuační vlastnosti monokrystalů pzn - pt a jejich ověření. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str. 165-69, ISBN 80-7083-404-8

010.
HONCŮ, J. - KULHÁNKOVÁ, J.: Racionální způsob návrhu pružiny při stísněných podmínkách. In: Zborník reeferatov XLI. mezinárodná konferencia kateder častí a mechanizmov strojov, 6.-8.9.2000, Košice - Herľany, Slovensko, str.113-6, ISBN 80-7099-480-0

011.
LOUDA, P. - PÁCAL, F. - NIEDZIELSKI, P.: Hodnocení otěruvzdornosti tenkých tvrdých vrstev za zvýšených teplot. In: Proceedings of 18th National Conference on Heat Treatment with International Participation, 28.-30.11.2000 Brno, str. 311-318 , ISBN 80-238-5972-2

012.
LOUDA, P. - NOSEK, V. - Zahálka, P.: Application of thin wear-resistant coatings. In: CO-MAT-TECH '2000: 8. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava: STU, 2000, str. 137 - 142, ISBN 80-227-1413-5

013.
HOLLSTEIN, F. - KITA, D. -LOUDA, P. - PÁCAL, F. - MEINHARDT, J.: Investigation of low reflective ZrCN -PVD-arc-coatings for application on medical tools for minimally invasive surgery. In 7th Internal Conference On Plasma Surface Engineering. Garmisch-Partenkirchen : september 17-21, 2000, pp.13

014.
HOLLSTEIN, F. - LOUDA, P.: Investigation of low-reflective PVD coatings on medical instruments for minimally invasive surgery. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.67-76, ISBN 80-7083-404-8

015.
LOUDA, P. - ODEHNALOVÁ, D. - ZAHÁLKA, P.: Ochrana nástrojů tvrdými povlaky. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní - sekce 6 Strojírenská technologie, Ostrava 5.-7.9.2000, str.339-42, ISBN 80-7078-800-3

016.
LOUDA, P.: Plazmové technologie. T-UNI 3(2000)1-2,5 (ISSN 1211-9016)

017.
LOUDA, P.: Konference "Nové materiály a technologie". T-UNI 3(2000)5,13 (ISSN 1211-9016)

018.
NOVOTNÁ, D. - LOUDA, P. - NOSEK, V.: Použití systému LUCIA k vyhodnocení výsledků korozních zkoušek plazmaticky nanesených povlaků. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.159-64, ISBN 80-7083-404-8

019.
OPA, M.: Poznatky získané při použití korozních sond v prostředí odsiřovacích zařízení tepelných elektráren. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.175-89, ISBN 80-7083-404-8

020.
OPA, M.: Korozní a materiálové problémy v náročných a ekologicky významných prostředích. (Doktorská dizertační práce), TU Liberec 2000

021.
PODKOVIČÁK, J. - LOUDA, P. - ZAHÁLKA, P.: Hodnocení deformací kola převodovky po tepelném zpracování. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str. 198-203, ISBN 80-7083-404-8

022.
POSPÍŠIL, D.: Cast components based on the Fe-Al alloy In: European Conference Junior Euromat 2000, August 28 -September 1, 2000 Lausanne, Switzerland, str.344-5, nemá ISBN

023.
ŠEDIVÁ, I.: The properties of the extruded Fe-28Al-5Cr-1TiB2 alloy. In: European Conference Junior Euromat 2000, August 28 -September 1, 2000 Lausanne, Switzerland, str.198-9, nená ISBN

024.
ŠEDIVÁ, I. - KRATOCHVÍL, P.: Vliv céru a titanboridu na strukturu a mechanické vlastnosti aluminidu železa Fe28Al5Cr. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.251-7, ISBN 80-7083-404-8

025.
KONVIČKOVÁ, S. - VALENTA, J. - DONÁT, A. - RŮŽIČKA, P. - ŠÍDA, D. - VALERIÁN, D.: Biomechanika kloubů člověka a jejich náhrady. Praha 2000, Vienala - Vydavateľstvo a tlačiareň, Štrofffek - vydavateľstvo, Košice. ISBN 80-7099-443-6

026.
ŠÍDA, D.: SEM analyses of the origines of the cracks of ceramic femoral component, FDA report, 53pgs., NJ, USA, September 2000

027.
SKRBEK, B. - NOVÁK, V.: Třídění a kotrola litiny s kuličkovým grafitem ultrazvukem. Slévárenství (2000)1,28-9, ISSN 1210-7034

028.
SKRBEK, B. - FIALA, I.: Metodika a přístroje pro stanovení tvaru grafitu litiny. Bulletin NDT WELDING (2000)2,94-5, ISSN 1210-7034

029.
SKRBEK, B. - VODIČKOVÁ, V.: Podpovrchová iniciace únavových lomů povrchově kalených čepů. In: Mezinárodní konference FRACTOGRAQPHY 2000, Stará Lesná, str.350-353,ISBN 80-9684689-3-3

030.
SKRBEK, B.: Problémy aplikace grafitických litin u vznětových motorů a nákladních automobilů. (Docentská habilitační práce), TU Liberec 2000

031.
ŠERÝ, M. - ŠPATENKA, P. - PAVLÍK, J. - MESSELHÄUSER, J.: Chromatic monitoring of downstream microwave plasma source. Czech J. Phys. 50-S3(2000)481-486, ISSN 0011-4626

032.
ŠPATENKA, P. - TÄSCHNER, CH. - BARTSCH, K. - LEONHARDT, A.: Electron density and ion flux to the substrate in a Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition System excited by DC-Pulsed Plasma. In: PSE 2000, Garmisch-Partenkirchen, Germany 2000, nemá ISBN

033.
PAVLÍK, J. - ŠPATENKA, P. STRYHAL, Z. - HRACHOVA, V. - KAŇKA, A.: Chromatic monitoring as a plasma diagnostic technique: application in technological process. SMT-14, 14-th International Conference on Surface Modification Technologies, 11-13.9.2000, Chaillot- Galliera Conference Center, Paris, France, ISSB ?

034.
ŠERÝ, M. - ŠPATENKA, P. - PAVLÍK, J. - MESSELHÄUSER, J.: Chromatic monitoring of downstream microwave plasma source. In: SPP-19, Prague, Czech Republic 2000, AIIN 0011-4626

035.
STEKLÁ, P. - DAĎOUREK, K.: Metody svařování plastů. Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.224-30, ISBN 80-7083-404-8

036.
Věra VODIČKOVÁ, Pavel HANUS, Zdenka NOVOTNÁ, Petr KRATOCHVÍL Zpevnění slitin Fe-40at.%Al termálními vakancemi. Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.269-74, ISBN 80-7083-404-8

Adresa a info

vedoucí katedry:
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
tel: +420485353116
petr.louda@tul.cz

zástupce vedoucího katedry:
Ing. Adam Hotař, Ph.D.
tel: +420485353137
adam.hotar@tul.cz

tajemnice katedry:
Ing. Daniela Odehnalová
tel: +420485353117
daniela.odehnalova@tul.cz

asistent vedoucího katedry:
Bc. Irena Novotná
tel: +420485353115
irena.novotna@tul.cz
Fax: +420485353631

Adresa katedry:
Katedra materiálu
Fakulta strojní
Technická universita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec

GPS data:
50°46'23.002"N
15°4'27.887"E

© 2010 Katedra materiálu | webmaster | design