cze
en
hlavicka kmt
Fakulta strojni
Technicka univerzita

PUBLIKACE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

001.
DAĎOUREK, K. - ODEHNALOVÁ, D. - ŽABKA, L.: Viskoelastické chování polyetylénu v oblasti vysokých zatížení In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.35-40, ISBN 80-7083-404-8

002.
KARGER, A. - KRAKOROVÁ, D. - DAĎOUREK, K.: Mechanismus lomu při ohybovém namáhání c-p kompozitu. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.124-129, ISBN 80-7083-404-8

003.
KARLÍK, M. - KRATOCHVÍL, P. - JANEČEK, M. - SIEGL, J. - VODIČKOVÁ, V.: Tensile deformation and fracture micromorphology of an Fe-28Al-4Cr-0.1Ce alloy. Materials Science and Engineering A 289 (2000) 182-188, ISSN 0921-5093

004.
KRATOCHVíL, P. - VODIČKOVÁ, V. - ŠEDIVÁ, I.: Struktura a mechanické vlastnosti aluminidu železa Fe28Al5Cr s přísadami céru a titanboridu. Hutnické listy (2000)9,19-21, ISSN 0018-8069

005.
KRATOCHVIL, P. - HANUS, P. - NOVOTN-A, Z.: Hardening by thermal vacancies in the B2 region of the Fe-Al phase diagram. Physica Status Solidi (b) 222(2000)35-39, ISSN 0370-1972

006.
KROISOVA, D.: Kompozitní materiály nové generace. In: Vědecká pojednání VI-1 - Sborník Střediska pro koordinaci výzkumu na vysokých školách v Eroregionu Nisa, Liberec, 2000, str.141-5 ISBN 80-7083-393-9

007.
KROISOVÁ, D.: Oxid křemičitý jako plnivo kompozitních systémů - vliv adsorbované vody a vzduchu na povrchu plniva. In: The Fourth International Conference - Innorganic Pigments and Binders, Silchem s.r.o., Ústí n.L, 2000, 224-226, ISBN 80-902278-4-8

008.
KROISOVÁ, D.: Mezifázové rozhraní v kompozitních systémech - vliv adsorbované vlhkosti na povrchu plniva. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str. 130-131, ISBN 80-7083-404-8

009.
KULHÁNKOVÁ, J. - NOSE-K, J.: Aktuační vlastnosti monokrystalů pzn - pt a jejich ověření. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str. 165-69, ISBN 80-7083-404-8

010.
HONCŮ, J. - KULHÁNKOVÁ, J.: Racionální způsob návrhu pružiny při stísněných podmínkách. In: Zborník reeferatov XLI. mezinárodná konferencia kateder častí a mechanizmov strojov, 6.-8.9.2000, Košice - Herľany, Slovensko, str.113-6, ISBN 80-7099-480-0

011.
LOUDA, P. - PÁCAL, F. - NIEDZIELSKI, P.: Hodnocení otěruvzdornosti tenkých tvrdých vrstev za zvýšených teplot. In: Proceedings of 18th National Conference on Heat Treatment with International Participation, 28.-30.11.2000 Brno, str. 311-318 , ISBN 80-238-5972-2

012.
LOUDA, P. - NOSEK, V. - Zahálka, P.: Application of thin wear-resistant coatings. In: CO-MAT-TECH '2000: 8. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava: STU, 2000, str. 137 - 142, ISBN 80-227-1413-5

013.
HOLLSTEIN, F. - KITA, D. -LOUDA, P. - PÁCAL, F. - MEINHARDT, J.: Investigation of low reflective ZrCN -PVD-arc-coatings for application on medical tools for minimally invasive surgery. In 7th Internal Conference On Plasma Surface Engineering. Garmisch-Partenkirchen : september 17-21, 2000, pp.13

014.
HOLLSTEIN, F. - LOUDA, P.: Investigation of low-reflective PVD coatings on medical instruments for minimally invasive surgery. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.67-76, ISBN 80-7083-404-8

015.
LOUDA, P. - ODEHNALOVÁ, D. - ZAHÁLKA, P.: Ochrana nástrojů tvrdými povlaky. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní - sekce 6 Strojírenská technologie, Ostrava 5.-7.9.2000, str.339-42, ISBN 80-7078-800-3

016.
LOUDA, P.: Plazmové technologie. T-UNI 3(2000)1-2,5 (ISSN 1211-9016)

017.
LOUDA, P.: Konference "Nové materiály a technologie". T-UNI 3(2000)5,13 (ISSN 1211-9016)

018.
NOVOTNÁ, D. - LOUDA, P. - NOSEK, V.: Použití systému LUCIA k vyhodnocení výsledků korozních zkoušek plazmaticky nanesených povlaků. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.159-64, ISBN 80-7083-404-8

019.
OPA, M.: Poznatky získané při použití korozních sond v prostředí odsiřovacích zařízení tepelných elektráren. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.175-89, ISBN 80-7083-404-8

020.
OPA, M.: Korozní a materiálové problémy v náročných a ekologicky významných prostředích. (Doktorská dizertační práce), TU Liberec 2000

021.
PODKOVIČÁK, J. - LOUDA, P. - ZAHÁLKA, P.: Hodnocení deformací kola převodovky po tepelném zpracování. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str. 198-203, ISBN 80-7083-404-8

022.
POSPÍŠIL, D.: Cast components based on the Fe-Al alloy In: European Conference Junior Euromat 2000, August 28 -September 1, 2000 Lausanne, Switzerland, str.344-5, nemá ISBN

023.
ŠEDIVÁ, I.: The properties of the extruded Fe-28Al-5Cr-1TiB2 alloy. In: European Conference Junior Euromat 2000, August 28 -September 1, 2000 Lausanne, Switzerland, str.198-9, nená ISBN

024.
ŠEDIVÁ, I. - KRATOCHVÍL, P.: Vliv céru a titanboridu na strukturu a mechanické vlastnosti aluminidu železa Fe28Al5Cr. In: Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.251-7, ISBN 80-7083-404-8

025.
KONVIČKOVÁ, S. - VALENTA, J. - DONÁT, A. - RŮŽIČKA, P. - ŠÍDA, D. - VALERIÁN, D.: Biomechanika kloubů člověka a jejich náhrady. Praha 2000, Vienala - Vydavateľstvo a tlačiareň, Štrofffek - vydavateľstvo, Košice. ISBN 80-7099-443-6

026.
ŠÍDA, D.: SEM analyses of the origines of the cracks of ceramic femoral component, FDA report, 53pgs., NJ, USA, September 2000

027.
SKRBEK, B. - NOVÁK, V.: Třídění a kotrola litiny s kuličkovým grafitem ultrazvukem. Slévárenství (2000)1,28-9, ISSN 1210-7034

028.
SKRBEK, B. - FIALA, I.: Metodika a přístroje pro stanovení tvaru grafitu litiny. Bulletin NDT WELDING (2000)2,94-5, ISSN 1210-7034

029.
SKRBEK, B. - VODIČKOVÁ, V.: Podpovrchová iniciace únavových lomů povrchově kalených čepů. In: Mezinárodní konference FRACTOGRAQPHY 2000, Stará Lesná, str.350-353,ISBN 80-9684689-3-3

030.
SKRBEK, B.: Problémy aplikace grafitických litin u vznětových motorů a nákladních automobilů. (Docentská habilitační práce), TU Liberec 2000

031.
ŠERÝ, M. - ŠPATENKA, P. - PAVLÍK, J. - MESSELHÄUSER, J.: Chromatic monitoring of downstream microwave plasma source. Czech J. Phys. 50-S3(2000)481-486, ISSN 0011-4626

032.
ŠPATENKA, P. - TÄSCHNER, CH. - BARTSCH, K. - LEONHARDT, A.: Electron density and ion flux to the substrate in a Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition System excited by DC-Pulsed Plasma. In: PSE 2000, Garmisch-Partenkirchen, Germany 2000, nemá ISBN

033.
PAVLÍK, J. - ŠPATENKA, P. STRYHAL, Z. - HRACHOVA, V. - KAŇKA, A.: Chromatic monitoring as a plasma diagnostic technique: application in technological process. SMT-14, 14-th International Conference on Surface Modification Technologies, 11-13.9.2000, Chaillot- Galliera Conference Center, Paris, France, ISSB ?

034.
ŠERÝ, M. - ŠPATENKA, P. - PAVLÍK, J. - MESSELHÄUSER, J.: Chromatic monitoring of downstream microwave plasma source. In: SPP-19, Prague, Czech Republic 2000, AIIN 0011-4626

035.
STEKLÁ, P. - DAĎOUREK, K.: Metody svařování plastů. Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.224-30, ISBN 80-7083-404-8

036.
Věra VODIČKOVÁ, Pavel HANUS, Zdenka NOVOTNÁ, Petr KRATOCHVÍL Zpevnění slitin Fe-40at.%Al termálními vakancemi. Sborník přednášek mezinárodní konference "Materiálové inženýrství se zaměřením na Nové materiály a technologie", Technická univerzita v Liberci, červen 2000, str.269-74, ISBN 80-7083-404-8

Adresa a info

vedoucí katedry:
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
tel: +420485353116
petr.louda@tul.cz

zástupce vedoucího katedry:
Ing. Adam Hotař, Ph.D.
tel: +420485353137
adam.hotar@tul.cz

tajemnice katedry:
Ing. Daniela Odehnalová
tel: +420485353117
daniela.odehnalova@tul.cz

asistent vedoucího katedry:
Bc. Irena Novotná
tel: +420485353115
irena.novotna@tul.cz
Fax: +420485353631

Adresa katedry:
Katedra materiálu
Fakulta strojní
Technická universita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec

GPS data:
50°46'23.002"N
15°4'27.887"E

© 2010 Katedra materiálu | webmaster | design