cze
en
hlavicka kmt
Fakulta strojni
Technicka univerzita

PROJEKTY A GRANTY

Přehled řešených projektů

Projekt CZ.1.07/1.1.09/03/09 - Zelená technice - v rámci OP vzdělávání pro konkurenceschopnost - financován Evropskou unií, Evropskými strukturálními fondy, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a libereckým krajem - interní č. 1542 (2010-2012) - prof. Ing. Petr Louda,CSc. *Projekt ukončen, udržitelnost projektu trvá

Ukončené projekty

GAČR č. 106/08/1665 - prof. RNDr. Špatenka, CSc. - Studium plazmově modifikovaných polyolefinů a jejich vlastností z hlediska jejich využití jako antikorozních povlaků

MPO ev. č. FI-IM5/095 Projekt IMPULS - Výzkum a vývoj moderních nástrojových ocelí pro nože na dřevo - 2008 až 2010 - prof. Ing. Petr Louda, CSc.

MŠMT č. 1M 0577 - NANOPIN - interní č. 1772, 1972 - Ing. Aleš Kolouch , Ph.D. - Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství

GAČR č. 106/08/P0005 - Ing. Pavel Hanus, Ph.D. - Úprava vysokoteplotních creepových vlastností aluminidů železa typu Fe3Al aditivy

MŠMT Výzkumný záměr - č. 4674788501 - interní č. 1452 - Systémové propojení metod matematického a fyzikálních modelování teplotních, napěťových, deformačních a strukturních poměrů v konfrontaci s verifikačními experimenty na reálných tělesech, dílech či strojích

MPO ev. č. FI-IM5/099 Projekt IMPULS - Vývoj technologií umožňujících použití Fe3Al jako konstrukčního materiálu - 2008 -2010 - prof . RNDr. Petr Kratochvíl , Dr.Sc.

GAČR č.101/09/1323 - doc.Ing. Břetislav Skrbek, CSc. - interní č. 1309 - Nedestruktivní měření stavu oduhličení povrchu ocelí pomocí magnetických metod. Spolupráce s FzÚ AV ČR

Projekt CZ.1.07/2.4.00/12.0061 Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů
- interní č. 1708, 2009-2012 - prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.

MŠMT ME 10145 - CARSILA - Modifikace nanovlákenných materiálů plazmatickými technologiemi pro biologické aplikace
- interní č. 1856 - 2010-2012 - prof. Ing. Petr Louda, CSc.

MPO - FR-TI1/176 - Průmyslové využití plazmových úprav povrchu mikročástic - interní č. 1737 - 2009-2013 - Ing. Jan Hladík, Ph.D.

MPO č. 6359/07/03400/155 - FT-T O4/068 - Pokročilé vyztužené geopolymerní kompozity pro technické aplikace - prof. Ing. Petr Louda, CSc.

Adresa a info

vedoucí katedry:
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
tel: +420485353116
petr.louda@tul.cz

zástupce vedoucího katedry:
Ing. Adam Hotař, Ph.D.
tel: +420485353136
adam.hotar@tul.cz

tajemnice katedry:
Ing. Daniela Odehnalová
tel: +420485353117
daniela.odehnalova@tul.cz

asistent vedoucího katedry:
Bc. Irena Novotná
tel: +420485353115
irena.novotna@tul.cz
Fax: +420485353631

Adresa katedry:
Katedra materiálu
Fakulta strojní
Technická universita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec

GPS data:
50°46'23.002"N
15°4'27.887"E

© 2010 Katedra materiálu | webmaster | design