cze
en
hlavicka kmt
Fakulta strojni
Technicka univerzita

ODKAZY

Příbuzná pracoviště

Česká republika
Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT - umi.fs.cvut.cz
Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT - www.fs.cvut.cz
Katedra materiálů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
Katedra fyziky materiálů Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství FCHT VŠCHT
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní ZČU v Plzni
Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně
Katedra materiálového inženýrství FMMI VŠB-TU Ostrava
Slovensko
Katedra technológií a materiálov Strojníckej fakulty TU v Košiciach
Katedra nauky o materiáloch Hutníckej fakultou TU v Košiciach
Ústav technológií a materiálov Strojníckej fakulty STU v Bratislave
Ústav materialov - STU Trnava
Euroregion Nisa
Neisse University
Hochschule Zittau/Görlitz (FH)
Technical University of Lodz
Technical University of Liberec
Technical University of Wroclaw
Adresa a info

vedoucí katedry:
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
tel: +420485353116
petr.louda@tul.cz

zástupce vedoucího katedry:
Ing. Adam Hotař, Ph.D.
tel: +420485353136
adam.hotar@tul.cz

tajemnice katedry:
Ing. Daniela Odehnalová
tel: +420485353117
daniela.odehnalova@tul.cz

asistent vedoucího katedry:
Bc. Irena Novotná
tel: +420485353115
irena.novotna@tul.cz
Fax: +420485353631

Adresa katedry:
Katedra materiálu
Fakulta strojní
Technická universita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec

GPS data:
50°46'23.002"N
15°4'27.887"E

© 2010 Katedra materiálu | webmaster | design