cze
en
hlavicka kmt
Fakulta strojni
Technicka univerzita

HISTORIE

Výuka nauky o materiálu a strojírenských technologií byla na Vysoké škole strojní v Liberci zahájena již počínaje druhým rokem její existence. Organizačně byla vyřešena výuka a počátky vědecké práce až zřízením prvotní společné Katedry technologie v roce 1955 pod vedením prof. Ing. Františka Křístka. V roce 1960 se oddělila pracoviště materiálu od pracovišť beztřískových technologií do nově vzniklé Katedry materiálů a tváření pod vedením prof. Ing. Bohumila Odstrčila. Tato poměrně velká katedra se již od počátku vnitřně organizačně členila na Ústav metalografie a svařování (vedoucí prof. Ing. Josef Ditl, CSc.), Ústav slévárenství ( vedoucí prof. Ing. Bohumil Odstrčil) a Ústav tváření (vedoucí doc. Ing. Miroslav Kořínek, CSc.). V tomto období dochází k naplnění potřebného stavu pracovníků, dokončení výstavby a zařizování nových laboratoří, učeben a pracoven katedry v budově E.

Nové prostory a zařízení i nástup nových mladých spolupracovníků vytvářejí nejen nové pracovní možnosti, ale také zvýšené nároky na řízení. Proto došlo v roce 1964 k dalšímu zásadnímu členění,kdy z jednotlivých ústavů Katedry materiálu a tváření vznikly tři samostatné katedry, jejichž zásadní zaměření přetrvává dodnes, byť pod pozměněnými názvy: Katedra technologie a slévárenství, Katedra tváření a Katedra materiálu. Postupným rozvojem jednotlivých oborů, růstem počtu studentů a jako následek politických vlivů v období let 1968 až 1972 došlo ke sloučení všech tří kateder pod vedením doc. Ing. Václava Chaloupeckého, CSc. pod názvem Katedra materiálu a strojírenské technologie. V letech 1972-1989 se postupně odštěpila část této katedry jako Katedra tváření a plastů pod vedením doc. Ing. Jaroslava Tměje, CSc. Vedení zbývající části této katedry převzal po doc. Chaloupeckém v r. 1985 doc.Ing. Ján Alaxin, CSc. a po jeho smrti doc.Ing.Zdeněk Holubec, CSc.

V souvislosti s širší reorganizací fakulty v r. 1990 se Katedra materiálů a strojírenské metalurgie rozštěpila na Katedru strojírenské metalurgie vedenou prof.Ing. Jaroslavem Exnerem, CSc. a Katedru materiálu pod vedením doc.Ing.Karla Daďourka, CSc. Katedra materiálu se zaměřila na celou oblast technických materiálů, kromě kovů čím dále více i plasty, keramiku a kompozity. Druhá část zaměření katedry je tepelné zpracování, především povrchové, postupně čím dále více i oblast úpravy povrchů, především tenké povrchové vrstvy a povlaky. V souvislosti s tímto zaměřením došlo i ke zvýšení zájmu o korozi povrchů.

V r. 1995 převzal vedení katedry Ing. Petr Louda, CSc. Katedra se stále více zabývala vznikajícím samostatným oborem materiálového inženýrství. V r. 2003, kdy se doc. Louda stal děkanem FS, převzal vedení katedry doc. RNDr.Petr Špatenka,CSc. Pod jeho vedením bylo dokončeno ustavení materiálového inženýrství jako samostatného oboru na FS, který Katedra materiálu garantuje. Po prof. Špatenkovi převzal vedení katedry v roce 2007 doc.Ing. František Stuchlík, CSc. Od 1.7.2010 je vedoucím Katedry materiálu opět prof.Ing. Petr Louda, CSc.

Adresa a info

vedoucí katedry:
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
tel: +420485353116
petr.louda@tul.cz

zástupce vedoucího katedry:
Ing. Adam Hotař, Ph.D.
tel: +420485353136
adam.hotar@tul.cz

tajemnice katedry:
Ing. Daniela Odehnalová
tel: +420485353117
daniela.odehnalova@tul.cz

asistent vedoucího katedry:
Bc. Irena Novotná
tel: +420485353115
irena.novotna@tul.cz
Fax: +420485353631

Adresa katedry:
Katedra materiálu
Fakulta strojní
Technická universita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec

GPS data:
50°46'23.002"N
15°4'27.887"E

© 2010 Katedra materiálu | webmaster | design