Cílem projektu je popularizace vzdělávání technického směru  založená na interdisciplinárním využití a prohloubení dosažených  znalostí a zkušeností ze základních vědních oborů, se kterými byli  žáci v průběhu své školní docházky již seznámeni. Projekt je  zaměřený na žáky škol a školských zařízení ve věkovém rozmezí 13  až 19 let a pracovníky škol a školských zařízení, kteří s touto  cílovou skupinou pracují. V rámci projektových aktivit škol budou  žáci populární formou seznámeni s problematikou vybraných  technických materiálů, výrobními technologiemi a konstrukcemi.  Všechny aktivity budou metodicky koncipovány tak, aby žáci  získali ucelený přehled o surovinových, materiálových a  technologických cyklech názorně předvedených na příkladech ze  života, které jsou pro jejich věkovou kategorii aktuální O projektu... © Katedra materiálu fakulty strojní, Technická univerzita v Liberci Studentská 2, Liberec 1, 461 17 KMT TUL Projekt Zelená Technice CZ. 1.07/1.1.09/03.0009