cze
en
hlavicka kmt
Fakulta strojni
Technicka univerzita

AKTUALITY

Katedra materiálu se přestěhovala cca na 1 rok z budovy F1 do jiných prostor,
převážně do budovy E.
viz též - Zaměstnanci   a    Doktorandi


Sdělení děkana FS 2.1.2021Dovolujeme si vás pozvat na

 

SETKÁNÍ MATERIÁLOVÝCH KATEDER A ÚSTAVŮ ČECH, MORAVY, SLEZSKA A SLOVENSKA

Setkání se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2017

v zasedací místnosti budovy L Technické univerzity v Liberci.

                                                                                         


Bližší informace se nachází v souboru Pozvánka a přihláška na Setkání mat kat 2017.docx

Pragolab s.r.o. a Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie

si Vás dovolují pozvat na seminář

POKROKY V KOMPLEXNÍ ANALÝZE

konaný v úterý 17.5.2016 od 9.00 do 13.00 hod

v budově "L" TU Liberec, Bendlova 7, zasedací místnost

s následujícím programem:

09:00 Úvodní slovo prof. Petr Louda, Ladislav Náměstek

09:10 Petra Volfová - Fyzikální měření a charakterizace částic

09:35 Viktor Škorík - Makro a mikrosvět v mikroskopii - Stereo, digitální a konfokální mikroskopie

10:00 Diskuze, přestávka na kávu a občerstvení

10:15 Pavel Janderka - Povrchy materiálů a metody jejich studia

10:40 Roman Mareček - Alternativa pro charakterizaci nanočástic

11:05 Jiří Dalecký - Lyofilizátory a rotační centrifugační vakuové koncentrátory fy Marin Christ

11:30 Diskuze, přestávka na kávu a občerstvení

11:45 Magda Voldřichová - Organická analýza v materiálovém inženýrství

12:10 Veronika Plisková - Vyberte s námi kolonu pro Vaši aplikaci

12:30 Diskuze, zakončení semináře

Více informací a registrace: Bc. Irena Novotná, tel.: 48 535 3137 e-mail:irena.novotna@tul.cz

Info na WWW Pragolab

Seminář
MODERNÍ METODY PŘÍPRAVY METALOGRAFICKÝCH VZORKŮ


Bližší informace : doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
tel.: 48 535 3116
fax.: 48 535 3631
e-mail:
petr.louda@tul.cz


12. mezinárodní konference
LOKÁLNÍ MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Více informací
Ve dnech 22.-28.5.2014 (čtvrtek až pátek a pondělí až středa v blocích od 09:00-13:00h)
se bude konat v rámci běhu interního rozvojového projektu

Letní škola technologií zpracování a hodnocení struktury kovových materiálů,

které zastřešuje Katedra materiálu a Katedra strojirenské technologie.
Akce je urcena zejména pro studenty magisterského, bakalářského a doktorandského studia fakulty strojní.
Tato letní škola volně navazuje na loňský uspěšný laboratorní kurz, který se uskutečnil v rámci centralizovaného rozvojového projektu a je otevřena loňským účastníkům.
Více informací v PDF souboru.

Seminář Moderní metody přípravy metalografických vzorků

pořádají TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta strojní, Center of Excellence,HANYKO Praha s.r.o. v úterý 15.4.2014 od 12:03 hod.na katedře materiálů v učebně KM1 – první patro, (blok F – ulice Husova 75) Pozvánka


Konference

Potential Application of Plasma and Nanomaterials - PAPN 2013

bude uspořádána u příležitosti šedesátiletého výročí založení Technické univerzity v Liberci.

Konference se věnuje využití nanomateriálů a plazmových úprav povrchů materiálů především v medicínských aplikacích a úspěšně tak navazuje na tradici konferencí PANMS, pořádaných pod záštitou projektu Nanocontact v předchozích letech.

Konferenční témata:

Implantáty

Potřeby biomedicínských oborů

Biomechanika

Nanomateriály - tenké vrstvy, nanovlákna, ...

Charakterizace materiálů

Plazmové technologie

Technologie výroby nanomateriálů

Modelování procesů

Bionika

Konference se uskuteční ve dnech 16. - 17. 9. 2013 v areálu hotelu U Kláštera v Liberci. Je určena široké odborné veřejnosti, v rámci programu konference, sestávající ze zvaných přednášek, je možné uveřejnit vlastní příspěvky formou posteru, které budou souhrnně vydány jako Book of Extended Abstracts. Konferenčním jazykem je čeština a angličtina. Vložné činí 1500 Kč, se splatností do 15. 8. 2013. Přihlášky spolu s příspěvky (1x A4 abstrakt, resp. 2-3x A4 fulltext) jsou přijímány do konce června 2013 na adrese papn2013@gmail.com. Sem je možné směřovat i jakékoli dotazy na organizátory konference.

Těšíme se na společné setkání.

Za organizační tým Ing. Adam Pazourek, PhD. a Ing. Zuzana Andršová

Formulář přihlášky ke stažení    Návod pro abstrakt    Návod pro fulltext


Seminář Moderní metody přípravy metalografických vzorků

pořádají TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta strojní, Center of Excellence,HANYKO Praha s.r.o. ve středu 10.4.2013 od 10:00 hod.na katedře materiálů v učebně KM1 – první patro, (blok F – ulice Husova 75) Pozvánka


Materiály pro biomedicínu na konferenci PANMS 2012

Konferenci PANMS 2012 (Potential and applications of nanotreatment of medical surfaces 2012) (Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav medicínských povrchů) pořádá jako třetí ročník ve dnech 3.až 5. září 2012 v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích (http://www.mcdo.cz) katedra materiálů Fakulty strojní TUL.

Témata konference, která je určena pro odborníky z vysokých škol a průmyslu, ale i pro studenty, jsou aplikace nanoúprav povrchů v oblasti zdravotnických potřeb a biomedicíny. Program konference je složen z aktuálních příspěvků například na téma: Potřeby biomedicínských oborů, implantáty, biomechanika, plazmové technologie úpravy povrchů, bionika, technologie výroby nanomateriálů, atd. Konferenčním jazykem je čeština a angličtina.

Cílem konference je umožnit výměnu informací a osobních kontaktů mezi odborníky z různých oblastí. Dojde tak ke sdílení znalostí a navázání spolupráce mezi pracovníky vědy a výzkumu z technických i medicínských oborů spolu s průmyslovými firmami, lékaři a dalšími pracovníky biomedicínských oborů.

Účast je zdarma. Na konferenci lze přihlásit 20 minutovou prezentaci nebo poster. Příspěvky do sborníku jsou v anglickém jazyce v rozsahu max. 4 strany A4 dle předlohy. Všichni účastníci obdrží konferenční sborník, shrnující příspěvky účastníků.

Tato konference je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. A to v rámci projektu OPVK reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0061.

Více informací o konání na: http://www.nanocontact.cz/cz/konference/panms/panms_2012

V případě zájmu kontaktujte organizátory konference PANMS 2012 na emailu: PANMS@seznam.cz


Pozvánka na seminář Davida Brychty

"STANOVENÍ SKUTEČNÝCH MEZNÍCH STAVŮ NAMÁHÁNÍ"

Pondělí 12.3. 2012 v 10:40 hod, učebna KM1

ABSTRAKT: Konstruktéry informují EN o důležitých vlastnostech materiálů (litiny a AL litiny) na základě 40÷50 let starých pramenů. Zkušebnictví mechanických vlastností je postaveno na definicích smluvních mezních stavů. V současnosti konstrukční a simulační programy pro návrhy dílů dopravních prostředků využívají do zadání archaická data. Data z atestů nebo statistických kontrol míjí extrémy. Cílem disertace bude stanovení metodiky a podmínek pro zkoušení skutečných mezních stavů s dostatečnou reprodukovatelností a apelovat na doplnění (případně změny) příslušných EN. Dále se pak vyvodí závěry a doporučení k zvýšení informačního obsahu výsledků dosavadních způsobů měření. V tezích jsou popsány metody ve zkušebnictví mechanických vlastností litin a zároveň popis nové metody, podle které se bude experiment provádět.

9th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing

June 27-30th, 2011, Hejnice, Czech Republic hosted by the Technical University of Liberec


Workshop pokroky a možnosti moderní optické mikroskopie9th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing

June 27-30th, 2011, Hejnice, Czech Republic hosted by the Technical University of Liberec


18.1.2011 / Workshop - Optická mikroskopie

24.1. 2011 od 11 hod v učebně KM2 se uskuteční workshop na téma Pokroky a možnosti moderní optické mikroskopie. Více informací v sekci Odborné akce.


23.9.2010 / Ochrana duševního vlastnictví

Společně s patentovým poradcem Ing. Václavem Strnadem a firmou BPQM - Better Production by Quality Maintenance několik návrhů patentových přihlášek. Ochrana duševního vlastnictví je jednou z významných aktivit KMT. Výsledkem tohoto úsilí je skutečnost, že v srpnu byla přijata přihláška užitného vzoru Upínací přípravek pro měření měrného elektrického odporu čtyřbodovou metodou (číslo přihlášky 2010-22876, přihlášeno 23.06.2010, zapsáno 19.08.2010) pana Ing. Adama Pazourka a Ing. Miroslava Zejbrdlíka.


1.8.2010 / Zelená technice

Od 1. září 2010 byl zahájen projekt Technické univerzity v Liberci nazvaný Z elená technice s cílem zvýšení zájmu o technické obory na základních školách a víceletém gymnáziu. Partnery k zvýšení popularity technických směrů se staly Základní škola Sokolovská, Gymnázium F. X. Šaldy, Základní škola Lesní a Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Husova. Projekt Zelená technice

Adresa a info

vedoucí katedry:
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
tel: +420485353116
petr.louda@tul.cz

zástupce vedoucího katedry:
Ing. Adam Hotař, Ph.D.
tel: +420730595040
adam.hotar@tul.cz

tajemnice katedry:
Ing. Daniela Odehnalová
tel: +420485353117
daniela.odehnalova@tul.cz

asistent vedoucího katedry:
Bc. Irena Novotná
tel: +420485353115
irena.novotna@tul.cz

Adresa katedry:
Katedra materiálu
Fakulta strojní
Technická universita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec

GPS data:
50°46'23.002"N
15°4'27.887"E

© 2010 Katedra materiálu | webmaster | design