cze
en
hlavicka kmt
Fakulta strojni
Technicka univerzita

O KATEDŘE

Studium na katedře materiálu

Spolupráce a vědecko-výzkumná činnost

Projekt Zelená technice

Cílem projektu je popularizace vzdělávání technického směru založená na interdisciplinárním využití a prohloubení dosažených znalostí a zkušeností ze základních vědních oborů, se kterými byli žáci v průběhu své školní docházky již seznámeni. Projekt je zaměřený na žáky škol a školských zařízení ve věkovém rozmezí 13 až 19 let a pracovníky škol a školských zařízení, kteří s touto cílovou skupinou pracují. V rámci projektových aktivit škol budou žáci populární formou seznámeni s problematikou vybraných technických materiálů, výrobními technologiemi a konstrukcemi. Všechny aktivity budou metodicky koncipovány tak, aby žáci získali ucelený přehled o surovinových, materiálových a technologických cyklech názorně předvedených na příkladech ze života, které jsou pro jejich věkovou kategorii aktuální.

Více

sponzoři

Aktuálně

SETKÁNÍ MATERIÁLOVÝCH KATEDER A ÚSTAVŮ ČECH, MORAVY, SLEZSKA A SLOVENSKA
 
Setkání se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2017 v zasedací místnosti budovy L Technické univerzity v Liberci.


Více

Adresa a info

vedoucí katedry:
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
tel: +420485353116
petr.louda@tul.cz

zástupce vedoucího katedry:
Ing. Adam Hotař, Ph.D.
tel: +420485353136
adam.hotar@tul.cz

tajemnice katedry:
Ing. Daniela Odehnalová
tel: +420485353117
daniela.odehnalova@tul.cz

asistent vedoucího katedry:
Bc. Irena Novotná
tel: +420485353115
irena.novotna@tul.cz
Fax: +420485353631

Adresa katedry:
Katedra materiálu
Fakulta strojní
Technická universita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec

GPS data:
50°46'23.002"N
15°4'27.887"E

© 2010 Katedra materiálu | webmaster | design